Gujarati Gazals

Play and Downloading of popular Gujarati Gazal with one click...

Nayan Ne Bandh Rakhi Ne

Nazar Melvishu Ne

Pagal Chhe Zamano

Panpan Ni Aade

Parichit Chhoon

Pranay Man Jawani

Pranay Ni Parkhu

Pranay Panthe Janaro

Pratiksha Koini

Prem Na Pushpo

Prem Sandesho

Rahe Maru Jivan

Raheva Do Have

Sadio Thi Evoonj

Samay Jatan Badhun

Same Nathi Koi

Sandhya Ni Jem

Shant Zarookhe

Sutan Haso To Khawb Maa

Tamaran Ahin Aaj

Tamne Samay Nathi

Tamone Bhet Dharva

Tari Udas Aankh Man

Thaye Sarkhamani To

Too Jharookhe Thi

Tu Na Aave

Tu Nathi Ethi

Varso Javane Joiye

Varso Thi Sanghri